baner konec

CILJI KURIKULA ZA VRTCE

1.    Bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke.
2.    Pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.
3.    Bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih.
4.    Večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino.
5.    Oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo).
6.    Večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok.
7.    Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.
8.    Rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu.
9.    Rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu.
10.    Večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev.
11.    Povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu.
12.    Izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

Obiskovalci

Na strani je 974 gostov in ni članov .