baner konec

PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Dnevni program
Vrtec izvaja celodnevni program. Otrok je vključen v vrtec med 6.00 in 16.00 uro. Program obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

Krajši program – cicibanove urice

Ta je namenjen otokom med četrtim in šestim letom, ki ne obiskujejo vrtca. Ta program se izvaja ob zadostnem številu otrok.

Prednostna naloga vrtca v šolskem letu 2023/24 je namenjena področju DRUŽBA.

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga kasneje aktivno spreminjali, morajo postopoma spoznati bližnje družbeno okolje (vsakdanje življenje ljudi, družinsko življenje, delovna okolja in poklice, kulturno življenje, javno življenje itn.) in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo. Otroci spoznavajo svoj domači kraj in se seznanijo s tem, kako so ljudje tod živeli v prejšnjih časih, hkrati pa se postopoma seznanjajo z zgodovinskimi spremembami v širši družbi in svetu.

  Skupne teme na ravni vrtca

TEDEN MOBILNOSTI (16. - 22. 9. 2023) pod sloganom »Varčne poti«
• obisk policista in sprehod, risanje s kredo na asfalt na dvorišču OB DNEVU
BREZ AVTOMOBILA 22. 9. 2023.

TEDEN OTROKA 2. – 8. 10. 2023
Geslo: »Zakaji in zatoji radovednosti!«
Dejavnosti se bodo izvajale prilagojeno starostni in razvojni stopnji otrok:
• 3. 10. 2023 - glasbena urica z učiteljico glasbe;
• 4. 10. 2023 - sadni dan;

6.10. 2023, ob 9.15 Ogled predstave: PIKINA VELIKA PUSTOLOVŠČINA Gledališče KU KUC strošek staršev
• športni dopoldan;
• igralni dan.

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK »Kruh za zajtrk – Super dan!«
• zdrav zajtrk – 17. 11. 2023;
• obisk čebelarja.

VESELI DECEMBER
• glasbena delavnica z učiteljico glasbe na OŠ Cankova - dogovor;
• pravljična ura s pravljičarko Metko Celec iz PIŠK Murske Sobote;
• ustvarjalna delavnica;
• 20. 12. 2023 obisk babice Zime;
• 21. 12. 2023 prihod dedka Mraza, lutkovna predstava gledališča Kukuc

predstava – PRAVLJICA ZA ŠKRATE - Gledališča KU -KUC predstava gratis za otroke

TEDEN KULTURNIH DEJAVNOSTI
• lutkovna predstava za otroke gledališča Kukuc (strošek staršev)
• ogled razstave v šolski knjižnici;
• igra knjižnica;
• branje poezije ter doživljanje zvočnosti in ritma;
• proslava ter nastop otrok skupine »Sovice«.

PUSTOVANJE
• rajanje v pustnih maskah in pustna povorka – 13. 2. 2024.

POZDRAV POMLADI
• 20. 3. 2024 prihod gospodične Pomlad in rajanje.

SIMBIOZA GIBA
srečanje z dedki in babicami – maj 2024

DAN KNJIGE
2. april MEDNARODNI DAN OTROŠKE KNJIGE
 igra knjižnica ter prinašanje knjig od doma;
• podelitev priznanj za PBZ in pravljična ura v knjižnici v OŠ.

DAN ZEMLJE
• 22. april - naravoslovni dopoldan v dogovoru s Krajinskim parkom Goričko.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV
 20. 6. 2024 prireditev ob zaključku šolskega leta – nastop otrok.

 Obogatitveni programi

Obogatitvene dejavnosti se bodo izvajale enkrat mesečno (od oktobra naprej) v dopoldanskem času, na ravni posamezne skupine.

skupina »Murenčki«

skupina »Čebelice«

skupina »Metuljčki«

skupina »Zajčki«  

skupina »Sovice«  

vzgojiteljica

Pravljično lutkovni krožek Glasbene urice Plesno – športni krožek Joga za otroke Pravljični kovček

pom. vzgojiteljice

Športni krožek

Naravoslovno – eksperimentalni krožek Matematični krožek Glasbeni krožek Kemijski poskusi za otroke

računalniške urice za otroke pred vstopom v šolo bo izvajala vzgojiteljica Sonja Pavlinjek strokovno pomoč bo nudil učitelj Darko Fras

Projekti

V tem šolskem letu se bodo otroci vključevali v naslednje projekte:

- športno-gibalni projekt »MALI  SONČEK« (skupine: »Čebelice«, »Metuljčki«, »Zajčki« in »Sovice«;

- PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA (otroci pred vstopom v šolo);

- PRAVLJIČNI »NAHRBTNIK« -družinsko bralni projekt otroci iz skupine »Murenčki«, »Čebelice«, »Metuljčki« «Zajčki«  in »Sovice«letnik  2019;

- VARNO S SONCEM (vse skupine);

- EKO ŠOLA - VRTEC (vse skupine);

- SIMBIOZA GIBA (vse skupine);

- TRADCIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (vse skupine)

- ZDRAVJE V VRTCU (vse skupine)

- 365 DNI TELOVADIMO VSI (vse skupine)

            Natečaji

Sodelovanje na natečaju civilne zaščite Naravne in druge nesreče » Požar v naravi« (do 23.2.2024)
in različni likovni natečaji, ki bodo razpisani med letom.

            Tekmovanja

- Cicivesela šola – skupina »Sovice« (otroci pred vstopom v šolo). Mentorica: Sonja Pavlinjek

Da nam je lepše, skupaj:
- praznujemo rojstne dneve otrok,
- obeležimo pomembne dneve v RS Sloveniji,
- izvajamo: glasbene delavnice,
- naravoslovne dneve,
- pravljične ure,
- pohode…
- zaključna prireditev ob koncu šolskega leta

Izvajalci programov in dejavnosti:
• vzgojiteljice predšolskih otrok,
• pvzgojiteljice predšolskih otrok pomočnice vzgojiteljic,

spremljevalki otrok
• pedagoginja,
• računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti,
• učitelji iz šole,
• zunanji sodelavci.

Obiskovalci

Na strani je 1644 gostov in ni članov .