baner konec

  Vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Zato si prizadevamo, da:
• otrok že ob vstopu v vrtec dobi dobre izkušnje, zato ga skupaj s starši uvajamo v novo okolje in odnose z novimi osebami, tako da ohranja občutek varnosti, saj so starši prevajalci otrokovih čustev;

• imajo starši možnost vključevanja v vzgojni proces s tem, da so seznanjeni z dogajanjem v vrtcu in so aktivni sooblikovalci in soizvajalci vzgojnega dela glede na letni načrt dela;

• imajo starši možnost vsakodnevnih stikov in razgovorov z vzgojnim osebjem;
• s starši gojimo odprt odnos in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, počutju in izvajanju dejavnosti v skupini;
• z informacijami o otroku in družini, ki nam jih zaupajo starši in otroci, ravnamo odgovorno in zaupno;
• s spoznanji stroke starše seznanjamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja s predšolskim otrokom.

Oblike sodelovanja s starši so:
• pri uvajanju otrok v vrtec, priložnostni pogovori ob prihodu in  odhodu otrok ,

roditeljski sestanki,pogovorne ure,sodelovanje preko sveta staršev in sveta zavoda,

NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA

skupina »Murenčki«

 Ustvarjalna delavnica v mesecu decembru;

Športno popoldne ali velikonočna delavnica spomladi; 

skupina »Čebelice«

Predstavitev poklica; 

Praznična delavnica v mesecu decembru in pohod z lanternami; 

Skupno druženje v mesecu maju - obisk kmetije Čebelji gradič, ki ga organizirajo starši 

skupina »Metuljčki«


Srečanje v decembru in pohod z lanternami 

Športno popoldne v maju – Igre brez meja na igrišču OŠ Cankova 

Zaključni piknik v organizaciji staršev 

Predstavitev poklicev  

skupina »Zajčki«

delavnica v mesecu decembru ali bazar  

Športno popoldne v maju – pohod na Tromejnik 

Zaključni izlet – organizacija staršev 

skupina »Sovice«

Ustvarjalna delavnica v decembru in športno popoldne v maju; 

Predstavitev poklica v vrtcu  

Pohod na Tromejnik 

Vsa srečanja s starši in predvideno srečanje s starimi starši se bo izvajalo v skladu s Priporočili NIJZ.

POGOVORNE URE

Pogovorne  ure organiziramo enkrat mesečno in sicer ob četrtkih od 16. do 18. ure, oz. po predhodnem dogovoru z vzgojiteljico. Informacije se navezujejo na razvoj in napredek otroka. Sistem najavljanja bo ostal enak in sicer na oglasnih deskah bo izobešena razpredelnica.

Vzgojiteljica starša povabi k razgovoru, če sam ne pride vsaj enkrat letno.

Predvideni datumi pogovornih ur:

12.10.2023

14.03.2024

23.11.2023

18.04.2024

18.01.2024

23.05.2024

15.02.2024


Obiskovalci

Na strani je 1102 gostov in ni članov .