baner konec

PROJEKTI

V šolskem letu 2023/24 bomo sodelovali pri naslednjih projektih:

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti.

PROJEKT 

NOSILEC 

Eko šola kot način življenja 

Monika Paluc Zamuda 

Shema šolskega sadja in zelenjave 

Marjeta Rinderer 

Rastem s knjigo 

Nenad Dolgov 

Zlati sonček 

Gabrijela Tivadar, Marjeta Rinderer, Lidija S. Ketiš, Vid Ismajlovič 

Krpan 

Vid Ismajlovič 

Policist Leon svetuje 

Ivana Šadl/ Nina Štivan, Miran Kuhar 

Velikonočni zajček 

Učitelji razredne stopnje 

Puberteta tako in drugače 

Nina Sirk 

Mednarodno sodelovanje šol 

Monika Hajdinjak, Vid Ismajlovič, Jolanda Maruško 

Sodelovanje s Krajinskim parkom Goričko 

Silvestra Gomboc, Monika Hajdinjak 

Spoznaj, varuj, ohrani - Dediščina gre v šolo 

Nataša Krpič, Laura Vučak 

Simbioza  

Vid Ismajlovič, Nina Štivan 

Dan brez avtomobila (22. september) 

Učiteljice RP 

Eko branje 

Nenad Dolgov, Nataša Krpič 

Evropska vas 

Monika Hajdinjak 

Slovenski kulturni praznik 

Družboslovni aktiv, knjižničar 

Pust 

Družboslovni, razredni aktiv 

Poskus nadarjeni – razvojno raziskovalni projekt v 5. in 7. razredu 

Silvestra Gomboc 

GLOBE 

Monika Hajdinjak 

Digitrajni učitelj 

Darko Fras 

365 dni telovadimo vsi

Nina Štivan, razredni aktiv

Oddelek z dodatno športno ponudbo v osnovni šoli – 2. razred

Vid Ismajlovič, Marjeta Rinderer

Obiskovalci

Na strani je 1250 gostov in ni članov .