baner konec

Osnovna šola Cankova deluje v šolskem letu 2018/19 v projektu:

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

»Le notranje bogat, kulturen in plemenito samozavesten človek spoštuje vsa živa bitja. In takega človeka pomaga graditi EKO ŠOLA.«

 

Zgoraj zapisana misel je moto projekta EKO ŠOLA, mednarodnega programa, ki vsebuje okoljsko vzgojo, vključuje aravoslovne dejavnosti, vključuje vrednostne cilje za delo z mladimi, celovito organizira vzgojno delo znotraj šole v povezavi s krajem. Idejo za projekte običajno dajejo znanstveniki ali predstavniki civilne družbe, EKO ŠOLO pa je zasnoval danski minister za okolje Ole Loving Simonsen. V projekt je vključenih že veliko držav, med njimi tudi Slovenija. Naša šola se je pred leti odločila in se vključila v ta pomemben nacionalni projekt. Ustanovili smo EKO PROGRAMSKI SVET, ki pomaga pri določanju ciljev in spremlja ter usmerja delo. Sestavljajo ga učitelji, učenci, ravnateljica šole, pedagoginja, predstavnica občine in predstavnica staršev.

Prednostna področja v tem šolskem letu so: LOKALNO PRIDELANA HRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE. V tem šolskem letu bomo poglobljeno delali na tematskem sklopu HRANA – ODGOVORNO S HRANO.

Dodatna področja so tudi: transport, dobro počutje in splošno.

Izvedli bomo osnovne projekte:
- ALTERMED – ODGOVORNO S HRANO
- EKO KVIZ
- EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
- HRANA NI ZA TJAVENDAN
- ŠOLSKA VRTILNICA
- EKO PAKET
- PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST
- PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST – PODNEBNI TEK
- MLADI V SVETU ENERGIJE
- LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH
- MLEKASTIČNO! – IZBEREM DOMAČE
- KROŽNOST JE NAŠA PRILOŽNOST
- YRE - MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE
- GLOBE
- NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET

Poleg teh pa bomo sodelovali še v drugih projektih in dejavnostih, ki bodo razpisani v obliki nagradnih natečajev ali posebnih projektov. Vključevali se bomo v ozaveščevalne in zbiralne akcije.

Temeljne usmeritve Eko šole kot načina življenja so:
- vzpostavitev in delovanje Eko odbora,
- okoljski pregled,
- eko-akcijski načrt,
- merjenje in nadzorovanje,
- vključevanje okoljskih vsebin v učni načrt,
- osveščanje in ozaveščanje ter
- eko-listina.

Delovanje EKO ŠOLE nima pomena le za našo Osnovno šolo, ampak je vedno bolj pomembno tudi za naš kraj in celotno občino. Vključitev Eko šole v sam razvoj in delovanje kraja smo že zapisali v Poslovniku o delovanju Eko šole, ki je usklajen s standardom ISO 14001. Naše aktivnosti pri razvoju kraja niso vezane izključno na ekološke teme, ampak tudi na aktivnosti, ki so morda le posredno povezane z ekologijo.

Naše sodelovanje s krajem je pomembno tudi pri oživljanju in obujanju starih običajev in obrti, saj v naši občini poteka vrsta tradicionalnih prireditev ( Jožefovi dnevi, ročna žetev ,..).

CILJI, KI JIH BOMO URESNIČEVALI:
- razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov;
- vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju;
- vzgoja za okoljsko odgovornost;
- spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
- učinkovita raba naravnih virov (energija, voda, odpadki).

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024:
- varčevalni in prijazni odnos do okolja (varčevanje z vodo in energijo);
- sortiramo in ločeno zbiramo odpadke doma in v šoli;
- ekološki kotiček v vsakem razredu;
- skrbeli bomo za ekološko osveščanje učencev, učiteljev in ostalih občanov;
- navajanje na zdravo hrano in zmanjševanje odpadkov;
- navajanje na uporabo naravnih materialov;
- sodelovanje na Eko kvizu;
- ekološki pohod in različne dejavnosti ob dnevu Zemlje in podnebni tek;
- vsi učenci , delavci šole in občani se vključujemo v pomladno očiščevalno akcijo »Velika metla«;
- aktivno bomo sodelovali s pomursko koordinacijo Eko šol in nacionalno koordinacijo ter sodelovali na razpisanih natečajih;
- izvajali bomo ZELENE STRAŽE – dežurstva razredov in čiščenje okolice šole;
- izdelovanje raziskovalnih nalog z naravoslovno ekološko vsebino;
- vključevanje učencev in občanov v tednu vseživljenjskega učenja;
- skrbeli bomo za zdravje (poudarek na sladkorni bolezni) ter negovali dobre prijateljske odnose;
- vključevali se bomo v vseslovenske humanitarne zbiralne akcije ( zbiranje rabljenih oblačil in tekstila, zbiranje odpadnega papirja,..) zamaškov, praznih tonerjev, tiskalnikov, odpadne električne opreme in baterij, zbiranje hrane za živali ter druge.

Sodelovanje v projektu je dolgoročno zastavljeno in zahteva od vseh, ki delamo na šoli ali jo obiskujemo, da spoštujemo temeljne cilje in naloge, ki jih bomo s projektom izvajali.

Želimo in upamo, da bo naš slogan vedno zvenel iskreno.
Čista šola , čisti svet – zadovoljen naš planet!

Eko-šolo koordinira Monika Paluc Zamuda.

Obiskovalci

Na strani je 1323 gostov in ni članov .