baner konec

INTERESNE DEJAVNOSTI

V šolskem letu 2023/24 bomo ponudili naslednje interesne dejavnosti, ki se bodo izvajale glede na interes učencev:

INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR

Likovni krožek (razredni) 

Lidija Skotnik Ketiš 

Pravljični krožek 

Kaja Bokan 

MČRK 

Gabrijela Tivadar 

Plesni krožek 

Gabrijela Tivadar 

Računalništvo 4.r, 5.r 

Darko Fras 

Bralna značka 

Nataša Krpič, Nenad Dolgov 

Lutkovni krožek   

Bibijana Kerec 

Naravoslovni krožek 

Nina Sirk 

Logična kresnička 

Metka Primec 

Matematični krožek 

Mateja Kociper 

Zeleni koraki 

Monika Hajdinjak 

Turistični krožek 

Monika Hajdinjak 

Košarkarski super šolar 

Vid Ismajlovič 

Odbojka 

Vid Ismajlovič 

Nemška bralna značka 

Monika P. Zamuda 

Cvetličarski krožek

Ivana Šadl/ Nina Štivan

Šolska skupnost

Silvestra Gomboc

Angleška bralna značka

Monika Paluc Zamuda

Vesela šola 

Silvestra Gomboc 

Kolesarski izpit – teoretični del 

Ivana Šadl/Nina Štivan 

Kolesarski izpit – praktični del 

Mateja Kociper 

Otroški pevski zbor 

Laura Vučak 

Mladinski pevski zbor 

Laura Vučak 

Literarni krožek  

Nataša Krpič 

Tehnični krožek– ID 9-letka 

Mateja Kociper 

Likovni krožek (predmetni) 

Matej Zupanič  

Športni krožek 

Marjeta Rinderer 

Eko krožek 

Monika Paluc Zamuda 

Obiskovalci

Na strani je 1312 gostov in ni članov .