baner konec

SEZNAM URADNIH OSEB OŠ CANKOVA POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

Vodenje in odločanje o upravnih zadevah na l. stopnji
1. Nosilec javnega pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah, podeljen z zakonom:
Jolanda Maruško, ravnateljica šole, odgovorna za vodenje postopkov in odločanja v upravnih zadevah s področja pravic in dolžnosti učencev ter ostalih upravnih zadevah.
2. Nosilec pooblastila za vodenje postopka in odločanja v upravnih zadevah, podeljen od ravnateljice:
Silvestra Gomboc, svetovalna delavka, odgovorna za vodenje v upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred izdajo odločbe s področja pravic in dolžnosti učencev v zvezi z: vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika, kulturnika v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).
Vodenje in odločanje o upravnih zadevah na Il. stopnji
1. Nosilec javnega pooblastila za vodenje postopka in odločanja v upravnih zadevah, podeljen z zakonom:
Petčlanska pritožbena komisija, ki odloča v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca o pritožbah zoper upravne odločbe.

 

SEZNAM OSEB OZ. JAVNIH USLUŽBENCEV OŠ CANKOVA, KI DAJEJO INFORMACIJE SPLOŠNEGA ZNAČAJA

Javni uslužbenci, ki dajejo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v zavodu so:

 

Ime in priimek

Telefonska številka

Naslov elektronske pošte

Lokacija javnih uslužbencev

Jolanda Maruško

025409141

051633246

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

OŠ Cankova,

Cankova 27, 9261

Cankova

Brigita Kolmanko

025409141

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

OŠ Cankova,

Cankova 27, 9261

Cankova

Silvestra Gomboc

025409142

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

OŠ Cankova,

Cankova 27, 9261

Cankova

Veronika Bokan

025409141

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

OŠ Cankova,

Cankova 27, 9261

Cankova

Vsi zainteresirani imajo možnost pridobiti splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah pri zgoraj navedenih osebah.


 SPLOŠNE INFORMACIJE O UPRAVNIH STORITVAH IN DRUGIH JAVNIH STORITVAH (PDF)

Obiskovalci

Na strani je 1340 gostov in ni članov .