baner konec

UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Učenci si tako lahko sposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Izposodijo si lahko samo komplet in ne le posameznih učbenikov. Učenci se za izposojo učbenikov odločijo v mesecu maju za prihodnje šolsko leto, tako da starši podpišejo naročilnico za izposojo učbenikov in jo vrnejo v šolo.

Tudi v šolskem letu 2022/23 velja brezplačna izposoja učbenikov za vse učence osnovne šole.

Učenci dobijo učbenike ob začetku šolskega leta. Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike. Če kdo učbenika ne vrne ali je le-ta poškodovan, tako da ga ni mogoče uporabljati, plača zanj celotno kupnino, od katere se odšteje obrabnina.

V učbeniškem kompletu učbeniškega sklada ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami.

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, pa učenci 1. razreda, 2. razreda in 3. razreda v šoli prejmejo vsa učna gradiva.

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih učnih pripomočkov za naslednje šolsko leto. Seznam je dosegljiv tudi na spletnih straneh Osnovne šole Cankova.

Obiskovalci

Na strani je 1317 gostov in ni članov .