baner konec

SODELOVANJE S STARŠI

Za boljši učni uspeh in boljše počutje učencev v šoli je bistvenega pomena sodelovanje med učenci, starši in učitelji, zato prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.

Pisne informacije in navodila bomo staršem pošiljali sproti skozi vso šolsko leto, aktualne informacije pa objavljali tudi na šolski spletni strani.

 

RODITELJSKI SESTANKI

Organizirali bomo tri roditeljske sestanke.

• Prvi roditeljski sestanek bo 8. septembra 2022. Namenjen bo predstavitvi dela v šolskem letu 2022/23.

• Drugi roditeljski sestanek bo december 2022.

• Tretji roditeljski sestanek bo junija 2023.

Pred odhodom v šolo v naravi bomo organizirali informativne sestanke za starše.

Za starše in učence zaključnih razredov bomo organizirali sestanek o poklicnih namerah in postopkih vpisa v srednje šole.

Za starše in učence bomo organizirali tudi sestanke o organizaciji dela v 9-letni osnovni šoli (nadarjeni, 6. razred NPZ).

O datumih roditeljskih sestankov, ki bodo organizirani med letom, boste obveščeni pisno in preko spletne strani.

 

Zaradi razmer COVID-19 bomo roditeljske sestanke izvajali v skladu s priporočili NIJZ.

POGOVORNE URE

Namenjene so individualnim razgovorom.

Še naprej bomo organizirali skupne pogovorne ure, ki bodo praviloma ob ponedeljkih od 16. – 18. ure. Pogovornih ur ne bo v mesecih, ko bomo imeli roditeljski sestanek. O načinu izvedbe pogovornih ur vas bomo sproti obveščali.

1. popoldanska pogovorna ura

16.10.2023

2. popoldanska pogovorna ura

14.11.2022

3. popoldanska pogovorna ura

21.12.2023

4. popoldanska pogovorna ura

22.1.2024

5. popoldanska pogovorna ura

12.3.2024

6. popoldanska pogovorna ura

15.4.2024

7. popoldanska pogovorna ura

4.6.2024

Vsak učitelj ima tudi individualne pogovorne ure, ki so namenjene učencem in staršem. Starše vabimo, da se čim bolj vključujejo v življenje in delo na šoli. Tako želimo splesti čim tesnejše vezi med šolo in starši, saj je le tako mogoče graditi skupne cilje in jih uspešno uresničevati.

Starši lahko otroku pomagate, tako da:

  • redno sodelujete z razrednikom svojega otroka;
  • spremljate otrokovo šolsko delo, poskrbite, da bo redno opravljal domače naloge in imel urejene šolske potrebščine;
  • mu pomagate razviti delovne navade in razporediti čas za učenje in zabavo;
  • poskrbite, da bo otrok prihajal v šolo spočit in naspan;
  • ga spodbujate k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa;
  • ga razumete, če se otrok znajde v težavah in mu skušate pomagati po svojih najboljših močeh.

 

Obiskovalci

Na strani je 1560 gostov in ni članov .