baner konec

UČNE URE IN ODMORI

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA
Šolska ura Čas trajanja Dejavnost Šolska ura Čas trajanja Dejavnost
1.ura 805 - 850 pouk 1.ura 730 – 815 pouk
850 – 910 malica 2.ura 820 – 905 pouk
2.ura 910 - 955 pouk 3. ura 910- 955 pouk
955 – 1015 rekreacija 955 – 1015 malica
3.ura 1015 – 1100 pouk 4.ura 1015 – 1100 pouk
4.ura 1105 – 1150 pouk 5. ura 1105 – 1150 pouk
5.ura 1155 – 1240 pouk 6.ura 1155 – 1240 pouk
6. ura 1245 – 1330 pouk 7. ura 1245  - 1330 pouk
1330  - 1350 kosilo 1330 – 1350 kosilo
7.ura 1350 – 1435 Interesne dejavnosti, dod., dop,… 8. ura 1350 – 1435 Interesne dejavnosti, dod., dop,…

Po pouku imajo učenci dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, pevski zbor, individualno skupinsko pomoč, fakultativne predmete, ure oddelčne skupnosti, izbirne predmete,…

Obiskovalci

Na strani je 643 gostov in ni članov .