baner konec

PODALJŠANO BIVANJE

Učenci se lahko na željo staršev vključijo v podaljšano bivanje, ki se prične ob 1155 in traja do 1605 ure. Učenci v podaljšanem bivanju opravljajo domače naloge, se učijo in sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih ter se sproščajo pri igri.
Pri učencih želimo oblikovati higienske, socialne in kulturne navade.
Odločitev za obiskovanje podaljšanega bivanja je prostovoljna in velja za vso šolsko leto.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB-ja predčasno napoti učence iz šole samo s pisnim soglasjem staršev.

 

JUTRANJE VARSTVO

Šola za učence prvega razreda devetletke organizira jutranje varstvo v času od 600 do 800 ure.

 

Obiskovalci

Na strani je 1357 gostov in ni članov .