baner konec

PREDMETNIK

Devetletna osnovna šola

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
A obvezni program
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik / 2 / 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba / / / 2 3 / / / /
Geografija / / / / / 1 2 1,5 2
Zgodovina / / / / / 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika / / / / / / 1 1 /
Spozn.okolja 3 3 3 / / / / / /
Fizika / / / / / / / 2 2
Kemija / / / / / / / 2 2
Biologija / / / / / / / 1,5 2
Naravoslovje / / / / / 2 3 / /
Naravoslovje in tehnika / / / 3 3 / / / /
Tehnika in tehnologija / / / / / 2 1 1 /
Gospodinjstvo / / / / 1 1,5 / / /
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Predmet 1 / / / / / / 2/1 2/1 2/1
Predmet 2 / / / / / / 1 1 1
Predmet 3 / / / / / / 1 1 1
Oddelčna sk. / / / 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14
Št.ur na teden 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Dnevi dejavnosti Število dni letno
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravosl. dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Št.tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
Razširjeni program
Neobvezni izbirni predmeti
Prvi tuji jezik 2
Drugi tuji jezik 2 2 2
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1 2/1 2/1
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jutranje varstvo +
Podaljšano bivanje + + + + +

*učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši


 

Obiskovalci

Na strani je 835 gostov in ni članov .