baner konec

PREVOZI UČENCEV V ŠOLO IN DOMOV

Za učence so organizirani prevozi z avtobusi. Varstvo vozačev organiziramo od 1245 – 1445 ure oziroma do odhoda avtobusa. Seznam varstva vozačev se nahaja v LDN šole in je izobešen v avli šole. V času varstva vozačev učenci upoštevajo navodila dežurnega učitelja in delavcev preko programa javnih del.


Prevozništvo PETEK

VOZNI RED AVTOBUSA ZA  OŠ CANKOVA ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

PRIVOZ AVTOBUSOV V OSNOVNO ŠOLO CANKOVA

Postajališče

Odhod

Krašči žaga

6.30

Krašči – HŠ 7

6.33

Krašči – Ficko HŠ 64

6.36

Gornji Črnci GD

6:39

Cankova

6:41

 

Postajališče

Odhod

Gerlinci

6.55

Gerlinci NOGOMETNO IGRIŠČE

7:00

Gerlinci FLEGAR

7.03

Gornji Črnci BOŽEK

7:06

Korovci GASILSKI DOM

7:09

Cankova

7:12

 

RAZVOZ AVTOBUSOV IZ OSNOVNE ŠOLE CANKOVA JE OB 14:40 V OBE SMERI

Postajališče

Odhod

Cankova

14:40

Korovci GASILSKI DOM

Gornji Črnci GD

Krašči -Ficko HŠ 64

Krašči HŠ 7

Krašči ŽAGA

Krašči –križ HŠ 33

 

Postajališče

Odhod

Cankova

14:40

Gornji Črnci BOŽEK

Gerlinci FLEGAR

Gerlinci NOGOMETNO IGRIŠČE

Gerlinci


VARNA POT V ŠOLO

80. člen Zakona o varnosti cestnega prometa govori, da morajo starši  poskrbeti, da ima otrok v 1. razred ustrezno spremstvo.
Učenci prvih in drugih razredov morajo nositi rumene rutice.
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

Napotki za učence:

·         v šolo izberi najkrajšo in najbolj varno pot;

·         upoštevaj prometno ureditev in signalizacijo;

·         vedno hodi po notranji strani pločnikov;

·         kjer ni pločnikov, hodi po levi strani ceste;

·         cesto prečkaj samo na prehodu za pešce;

·         vožnja s kolesi je dovoljena samo učencem z opravljenim izpitom za kolo;

·         kolesa puščajte samo na za to določenem mestu in jih primerno zavarujte.

Šola ne odgovarja za varnost učencev, ki prihajajo v šolo s kolesi z motorjem in s kolesi, ki niso ustrezno opremljena, brez ustrezne opreme in izpitov.
 


Obiskovalci

Na strani je 207 gostov in ni članov .