baner konec

ŠOLSKA PREHRANA

Bistvo dobre, zdrave, raznovrstne prehrane, predvsem pa uravnotežene prehrane je v tem, da je osnova za dobro počutje in zdravje, za notranjo in duševno uravnovešenost, zbranost ter vitalnost. Na šoli se še posebej trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika.

Da bi bila hrana čim bolj pestra in zdrava, jedilnike sestavlja posebna komisija, ki ima 5 članov: predstavnik kuhinje in vodja prehrane Bili Štertak, pomočnica ravnateljice v vrtcu Brigita Kolmanko (organizator prehrane v vrtcu), učiteljica biologije in gospodinjstva Nina Sirk (organizator prehrane v šoli), razredna učiteljica Marjeta Rinderer, ekokoordinatorica Monika Paluc Zamuda in en učenec šolske skupnosti učencev.

Za učence pripravljamo v naši kuhinji zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.
Šola je vključena v projekt Šolske sheme sadja in zelenjave in s tem občasno obogati dnevne obroke s svežim sadjem in zelenjavo pretežno lokalnih pridelovalcev.
Na podlagi Zakona o šolski prehrani (Ul. RS št. 3/2013 in spremembe) je prijavo za šolsko prehrano potrebno oddati v mesecu juniju za naslednje šolsko leto.

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA

Pravico do subvencionirane prehrane ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS - Ul. RS št. 62/2010 in spremembe) in Zakona o šolski prehrani (Ul. RS 3/2013 in spremembe).

Učenci lahko pridobijo subvencijo za šolsko prehrano po enakih merilih kot do sedaj. Do popolne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 652,12 eurov.

Polna subvencija kosila pa pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 516,76 eurov.

Upravičenost do subvencije se ugotavlja na podlagi veljavne odločbe o otroškem dodatku. V primeru, da te odločbe nimate oziroma da ta ne bo veljavna na dan 1. 9. 2023, je potrebno za pridobitev subvencionirane prehrane na pristojnem centru za socialno delo vložiti posebno vlogo.

Vsi starši oddajo v mesecu juniju prijavo na šolsko prehrano.

CENE ŠOLSKE PREHRANE:

OBROK

RAZRED

CENA

Zajtrk

1. – 9. razreda

0,95 €

Malica

1. – 9. razreda

1,10 €

Popoldanska malica

1. – 9. razreda

1,10 €

Kosilo

1. – 4. razreda

2,80 €

Kosilo

5. – 9. razreda

3,10 €

Prehrano lahko odjavite po telefonu 02/540 91 40 – tajništvo, v primeru odsotnosti poslovne sekretarke pa na telefon 02/540 91 42 – svetovalna služba do 12. ure zjutraj za naslednji delovni dan. V primeru bolezni šteje odjava tudi za tekoči dan, v kolikor je oddana do 8:00 ure.


OZNAČEVANJE SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI, V OBRATIH JAVNE PREHRANE

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004).
Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004.

SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI:
1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen:
(a) glukoznih sirupov na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo ( 1 );
(b) maltodekstrinov na osnovi pšenice ( 1 );
(c) glukoznih sirupov na osnovi ječmena;
(d) žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
2. raki in proizvodi iz njih;
3. jajca in proizvodi iz njih;
4. ribe in proizvodi iz njih, razen:
(a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide;
(b) ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina;
5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;
6. zrnje soje in proizvodi iz njega, razen:
(a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob ( 1 );
(b) naravnih zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, naravnega D-alfa-tokoferol sukcinata iz soje;
(c) rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja;
(d) rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja;
7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen:
(a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
(b) laktitola;
8. oreški, in sicer mandlji ,lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki,pistacija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
9. listna zelena in proizvodi iz nje;
10. gorčično seme in proizvodi iz njega;
11. sezamovo seme in proizvodi iz njega;
12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2 , ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev;
13. volčji bob in proizvodi iz njega;
14. mehkužci in proizvodi iz njih.

 

Obiskovalci

Na strani je 1446 gostov in ni članov .